Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019  

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ"

Bộ đề cương ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ  

Bộ đề cương ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Đề cương ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019

Lịch học lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức đợt 1 năm 2019  
Thông báo Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019  
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 14 và Thông báo chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức, Hệ thống kiến thức Đợt 1/2019  
  • 25/01/2019

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 14 và Thông báo chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức, Hệ thống kiến thức Đợt 1/2019

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 14 và Thông báo chiêu sinh các lớp Bổ sung kiến thức, Ôn thi đợt 1/2019

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Khóa 13 (sau phúc khảo)  
Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Khóa 13  
Danh sách trúng tuyển cao học tại Tây Nam Bộ Khóa 13  
Danh sách trúng tuyển cao học tại TP.HCM Khóa 13  
Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 13