Kết Quả Thi Đấu Bóng Đá Khoa Sau Đại Học - UFM Đến Ngày 24/09/2017  
  • 28/09/2017

Kết Quả Thi Đấu Bóng Đá Khoa Sau Đại Học - UFM Đến Ngày 24/09/2017

Kết Quả Thi Đấu Bóng Đá Khoa Sau Đại Học - UFM Đến Ngày 24/09/2017

Kết quả Thi Đấu giải bóng đá Khoa SĐH - UFM đến ngày 10/09/2017  
  • 14/09/2017

Kết quả Thi Đấu giải bóng đá Khoa SĐH - UFM đến ngày 10/09/2017

Kết quả Thi Đấu giải bóng đá Khoa SĐH - UFM đến ngày 10/09/2017

Lịch thi đấu Giải bóng đá Khoa Đào tạo SĐH - 2017  
  • 14/09/2017

Lịch thi đấu Giải bóng đá Khoa Đào tạo SĐH - 2017

Lịch thi đấu Giải bóng đá Khoa Đào tạo SĐH - 2017

Điều lệ giải bóng đá Khoa Đào tạo Sau Đại học - UFM  
  • 14/09/2017

Điều lệ giải bóng đá Khoa Đào tạo Sau Đại học - UFM

Điều lệ giải bóng đá Khoa Đào tạo Sau Đại học - UFM

Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá Khoa Đào tạo Sau Đại học chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11  
  • 14/09/2017

Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá Khoa Đào tạo Sau Đại học chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá Khoa Đào tạo Sau Đại học chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Danh sách chia đợt lên nhận bằng Thạc sĩ Đợt 1/2017  
  • 28/07/2017

Danh sách chia đợt lên nhận bằng Thạc sĩ Đợt 1/2017

Danh sách chia đợt lên nhận bằng Thạc sĩ Đợt 1/2017

Lịch thi đấu Giải bóng đá mini Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 28/07/2017

Lịch thi đấu Giải bóng đá mini Trường Đại học Tài chính - Marketing

Lịch thi đấu Giải bóng đá mini Trường Đại học Tài chính - Marketing

Lịch thi đấu bóng đá Nam - Khoa ĐTSĐH Lần 2, năm 2015  
  • 28/07/2017

Lịch thi đấu bóng đá Nam - Khoa ĐTSĐH Lần 2, năm 2015

Lịch thi đấu bóng đá Nam - Khoa ĐTSĐH Lần 2, năm 2015

Thông báo V/v tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Đợt 1/2017  
  • 28/07/2017

Thông báo V/v tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Đợt 1/2017

Thông báo V/v tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Đợt 1/2017