Thông báo bổ sung cho TB số 726 v/v  
Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019  

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ"

Thông báo 762/TB-ĐHTCM-SĐH ngày 28/05/2019 "về việc thay đổi tiêu chí miễn Tiếng Anh đầu vào và điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ"

Lịch học Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức đợt 1 năm 2019  
  • 24/04/2019

Lịch học Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức đợt 1 năm 2019

Lịch học Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức đợt 1 năm 2019 cho đợt tuyển sinh cao học Khóa 14

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Khóa 14 và Thông báo chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức, Hệ thống kiến thức đợt 1/2019  
Lịch bảo vệ luận văn 13g30 ngày 29/5/2019  
Lịch Bảo vệ luận văn QTKD 13g30 ngày 27/5/2019  
Lịch bảo vệ luận văn TCNH 8h00 ngày 24/5/2019  
Lịch bảo bệ luận văn TCNH 8h00 ngày 23/5/2019  
Lịch bảo vệ luận văn ngành TCNH 8h00 ngày 22/5/2019  
Lịch Bảo vệ luận văn TC-NH lúc 13h30 ngày 24/05/2019