Mẫu đơn xin thay đổi GVHD  
Mẫu đơn xin gia hạn luận văn  
Mẫu đơn xin nhập học lại  
Mẫu đơn xin giải quyết học vụ  
Mẫu đơn đổi tên đề tài  
Mẫu đơn đăng ký học lại học phần chưa thi đạt  
Mẫu giải trình chỉnh sửa luận văn sau bảo vệ  
Mẫu đơn đề nghị cho bảo vệ  
Đơn xin tạm nghỉ học  
Mẫu đơn đăng ký tên đề tài luận văn