Trang chủ Liên hệ

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ: 02C Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM (phòng 502B)

Điện thoại: 08 3997 4641                            Fax: 08 3997.1065

Email: khoasdh@ufm.edu.vn      Web: khoasaudaihoc.ufm.edu.vn

(*) Những thông tin bắt buộc phải nhập !
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
4tcink
 
Bản đồ hướng dẫn đường đi

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ: 02C Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM (phòng 502B)

Điện thoại:  028 3997 4641                                    Fax: 028 3997.1065

Email: khoasdh@ufm.edu.vn     Web: khoasaudaihoc.ufm.edu.vn

Designed & Powered by NAM VIỆT CO.,LTD